Het faciliteren, ontwikkelen & samenbrengen van de creatieve industrie in Haarlem

Wil je zien wat we doen?
Wil je lezen wat we doen?
Wil je meepraten?
Wil je een ruimte of flexplek huren?