Martijn Aslander


Elvenstone foundation

Wij is Elvenstone Foundation

In de nieuwsbrief van mei vorig jaar kondigde ik het al aan, ik heb een stichting opgezet van waaruit ik onderzoek doe naar de netwerk- en informatiesamenleving; de Elvenstone Foundation.

Op deze manier heb ik meer slagkracht en hoef ik niet mijn hele lezingenopbrengst aan te wenden om de implicaties van de digitalisering en technologisering op de samenleving te verkennen en te doorgronden.

Er is enthousiast gereageerd en inmiddels hebben zich negen partijen gecommitteerd, die mijn onderzoeksdoelstellingen gaan ondersteunen, de komende drie jaar.
Het is heel fijn en bemoedigend om te merken dat de zaken waarover ik me al jaren druk maak, inmiddels ook op de agenda staan van maatschappelijke organisaties.

Ik heb bedacht dat ik het gezelschap klein wil houden – maximaal 15 aangesloten partijen: er is dus nog ruimte voor zes clubs.

Zelden heb ik zo snel zo’n stevige fundering kunnen leggen voor een nieuwe initiatief.
Tenminste… gerekend vanaf het moment dat ik er echt werk van maakte,

Contact

Voorhelmstraat 25-100
2012 ZM Haarlem

+31 621131380

elvenstonefoundation@gmail.com
www.martijnaslander.nl


Volg Elvenstone foundation


Wil je op de hoogte gehouden worden van het laatste Klein Haarlem nieuws?